PRIVACY BELEID

LONGCHAMP hecht bijzonder belang aan de bescherming van persoonsgegevens van de bezoekers van zijn website Longchamp.com. Daarom zullen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. 

Dit Privacy Beleid zet het beleid uit van LONGCHAMP op gebied van persoonlijke gegevens. Wanneer u onze website bezoekt, erkent u kennis genomen te hebben van de hier onderstaande informatie, en accepteert u de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden zoals hieronder beschreven.

Wij raden u aan dit Privacy Beleid geregeld na te slaan, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

1. Toepassingsgebied 

Het Privacy Beleid heeft als doel de beheer- en verwerkingsvoorwaarden vast te leggen van de tijdens uw bezoek verzamelde persoonlijke gegevens. Deze verzamelde gegevens vallen, met name, onder de bepalingen van de gewijzigde Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens nr.78-17 van 6 januari 1978.

Wij verstaan onder «persoonlijke gegevens» iedere informatie die betrekking heeft tot een fysiek persoon die als zodanig direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Dit kan zijn door inloggegevens als gebruikersnaam, ID, een pseudoniem, of door één of meerdere elementen specifiek verbonden aan een fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Doeleinden van verzameling

LONGCHAMP heeft de verzamelde persoonlijke gegevens nodig voor de volgende doeleinden:

o Het aanmaken en beheer van klantenaccounts;
o Verwerking en afhandeling van bestellingen;
o Het versturen van speciale aanbiedingen, evenementen en actualiteiten van LONGCHAMP (indien u daar toestemming voor gegeven heeft);
o Beheer van aan- en afmeldingen voor speciale aanbiedingen;
o Het opstellen van statistieken, voor marketing analyses en follow up voor klantenservice;
o Organisatie van online-wedstrijden, en informatie voor de winnaars;
o Verwerking van een vraag via het online contactformulier.

3. Verantwoordelijke gegevensverwerkingen

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld voor de rekening van maatschappij LONGCHAMP SAS, als verantwoordelijke gegevensverwerkingen. Deze gegevens kunnen tevens overgedragen worden aan andere filialen van de Groep LONGCHAMP, en zijn dienstverleners binnen de Europese Economische Ruimte, die de bestellingen beheren en bijdragen aan de verbetering van de klantenservice.

Gezien de wereldwijde verspreiding van de Groep LONGCHAMP, en met het doel de kwaliteit van onze diensten te optimaliseren, kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overgedragen worden. LONGCHAMP kan niettemin verzekeren dat alle noodzakelijke maatregelen genomen zijn om de privacy van personen voldoende te beschermen, en daarom een beveiligde overdracht van uw gegevens mogelijk te maken.

Uw gegevens kunnen tevens overgedragen worden aan franchisenemers van LONGCHAMP-winkels, voor het commercieel beheer en promotionele activiteiten van hun verkooppunt.

4. Bewaartermijn

Wij zullen de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.

5. Veiligheid

De verzamelde informatie is strikt vertrouwelijk, en wordt beveiligd om het verlies, verminking of enige andere aantasting van de informatie op haar website te voorkomen, of dat ze in verkeerde handen terechtkomen. Uw transacties vinden plaats via een erkende bank, en zijn daarbij beveiligd door een versleutelde SSL-verbinding.

6. Toegang tot persoonlijke gegevens


In overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens nr.78-17 van 6 januari 1978, heeft iedere bezoeker recht op toegang, wijziging, verwijdering, verzet tegen overdracht van de u betreffende gegevens, die u kunt uitoefenen door te schrijven naar LONGCHAMP SAS, 12 rue Saint-Florentin 75001 Parijs (Frankrijk) (dit verzoek moet vergezeld gaan van een fotokopie van uw identiteitsbewijs), of via ons online formulier, beschikbaar op de website Longchamp.com.
Indien u zich aanmeldt voor onze speciale acties, kunnen wij u aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen of de actualiteiten van het merk LONGCHAMP versturen per post, e-mail, sms, telefoon. U beschikt over de mogelijkheid u hiervoor af te melden, door de instructies op iedere drager te volgen.

Versie van 24/04/2018